Starší dorostenci zvítězili v Jihlavě v KP II. tř.