Milan Novotný, Jaroslav Pavka, Jirka Hanusa a Jiří Fojtík